Skip to main content

PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN TẬP THỂ

PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN TẬP THỂ

Cám ơn quý vị đã chọn AC Transit làm Phương Tiện Di Chuyển Tập Thể. Chúng tôi nhìn nhận rằng có nhiều cách chọn lựa để đi lại và chúng tôi cám ơn quý vị có ý muốn chọn dịch vụ của chúng tôi làm phương tiện chuyên chở ưu tiên.

Nếu nhóm quý vị có từ 10 hành khách trở lên, xin điền và nộp Mẫu Thông Báo Di Chuyển Tập Thể bêndưới. Chúng tôi xin quý vị thông báo trước tối thiểu 24 giờ trước khi đi, để chúng tôi có thể giúp đem lại kinh nghiệm hành khách lý tưởng cho quý vị.

Xin lưu ý rằng AC Transit là một cơ quan công cộng. Sứ mạng chính của chúng tôi là chuyên chở hành khách đến mọi nơi theo lịch trình dịch vụ của chúng tôi. Vì thế, AC Transit không thể cung cấp dịch vụ thuê bao hoặc bảo đảm một kiểu xe buýt cụ thể nào đó để dành riêng cho nhóm quý vị.  Xin yên tâm là chúng tôi sẽ cung cấp chi tiết hữu ích và cần thiết, kể cả các phương tiện hoạch định chuyến đi, để quý vị có thể biết rõ và chuẩn bị cho mọi người trong nhóm.

VÉ & THẺ ĐI XE MUA TRƯỚC

Thương nghiệp, các nhóm di chuyển và những người khác có thể mua trước nhiều vé & thẻ đi xe qua chương trình ứng dụng di động Chính Thức của AC Transit. Ngoài ra, quý vị cũng có thể mua Thẻ Clipper® cho những người trong nhóm quý vị để trả tiền mỗi thẻ một vé. Thẻ Clipper Cards có bán tại Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng AC Transit hoặc tại những nhà bán lẻ có tham gia chương trình. Nếu quý vị cần được trợ giúp đặc biệt để nạp tiền e-cash khi mua nhiều, xin liên lạc trực tiếp với Dịch Vụ Thẻ Clipper (liên lạc trước khoảng 7 - 10 ngày) trên mạng hoặc bằng điện thoại tại số 877.878.8883.

TRIP PLANNING RESOURCES

  • Trung Tâm Điện Thoại Khách Hàng: Quý vị có thể nói chuyện với Nhân Viên Ban Dịch Vụ Khách Hàng từ Thứ Hai – Thứ Sáu, 6 giờ sáng - 7 giờ tối (trừ Ngày Lễ), và những ngày cuối tuần & Ngày Lễ, 9 giờ sáng - 5 giờ chiều. Gọi số 510.891.4777, chọn mục 2. 
  • Trợ Giúp Trên Mạng: Quý vị có thể dùng trang Phương Tiện Hoạch Định Chuyến Đi Thực Thời ACT ở đây trên website của chúng tôi hoặc để hoạch định đa phương tiện chuyên chở, hãy đến www.511.org
  • Chương Trình Ứng Dụng (App) của AC Transit: Quý vị có thể thấy dễ trả tiền, hoạch định, đi xe, và kết nối qua chương trình ứng dụng (app) di động Chính Thức của AC Transit.  Hãy lấy chương trình này xuống từ AppStore hoặc Google Play.

MẪU THÔNG BÁO PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN TẬP THỂ

Phải điền những khung có dấu *. (Xem Chính Sách về Quyền Riêng Tư thêm chi tiết).

Chi Tiết Liên Lạc của Nhóm

Chi Tiết Di Chuyển Tập Thể

Xin Lưu Ý: Lịch trình thời gian có thể bị ảnh hưởng vì số chỗ cho hành khách, điều kiện xe cộ, xây cất đường sá, hoặc các trường hợp chậm trễ bất ngờ nào khác. Xin lấy xuống chương trình ứng dụng (app) Chính Thức của AC Transit để theo dõi xe buýt và tiên đoán giờ đến Thực Thời ACT. Ngoài ra, vì các sắc luật về sức khỏe & an toàn, tất cả hành khách đều phải giữ khoảng cách với người khác và mặt nạ.

Xin Lưu Ý: Lịch trình thời gian có thể bị ảnh hưởng vì số chỗ cho hành khách, điều kiện xe cộ, xây cất đường sá, hoặc các trường hợp chậm trễ bất ngờ nào khác. Xin lấy xuống chương trình ứng dụng (app) Chính Thức của AC Transit để theo dõi xe buýt và tiên đoán giờ đến Thực Thời ACT. Ngoài ra, vì các sắc luật về sức khỏe & an toàn, tất cả hành khách đều phải giữ khoảng cách với người khác và mặt nạ.