Skip to main content

Tài Nguyên cho Hành Khách

Tài Nguyên cho Hành Khách

Cho dù đó là sở làm, trường học hay phòng khám bác sĩ, AC Transit cũng có thể đưa quý vị tới đó một cách an toàn và chắc chắn. Bản hướng dẫn này giúp quý vị đi xe buýt dễ dàng và thuận tiện hơn.

Rider onboard 3 (1110x390pixels)

Lập kế hoạch cho chuyến đi

Tagging Clipper Card (1110x390pixels)

Trả tiền vé

Rider onboard 4 (1110x390pixels)

Đi xe buýt