Skip to main content

Khiếu Nại Đòi Bồi Thường

Khiếu Nại Đòi Bồi Thường

Phòng Quản Lý Rủi Ro của Địa Hạt Alameda-Contra Costa Transit điều tra và làm việc để giải quyết các khiếu nại đòi bồi thường và vụ kiện của những công dân cáo buộc thiệt hại do (các) hành động cẩu thả của Địa Hạt hoặc nhân viên của Địa Hạt gây ra. Để yêu cầu bồi thường đối với AC Transit, quý vị phải nộp Mẫu Khiếu Nại Đền Bù Thiệt Hại đến Văn Phòng Thư Ký Địa Hạt Chuyên Chở AC Transit. Sau khi điều tra, quý vị sẽ nhận được thông báo bằng văn bản về tình trạng khiếu nại của mình: được chấp thuận, được chấp thuận một phần hoặc bị từ chối.

Các Loại Khiếu Nại Đòi Bồi Thường

ChungĐền Bù
Thương tật hoặc thiệt hại tài sản xảy ra đối với tài sản của Địa Hạt hoặc liên quan đến sự cố với các dịch vụ xe buýt AC Transit do hoạt động của Địa Hạt, chẳng hạn như: tai nạn liên quan đến xe của AC Transit, trượt và ngã tại khu vực là tài sản của Địa Hạt, khiếu nại đòi bồi thường do mất mát tài sản, v.v.Nếu thích hợp, Văn Phòng Quản Lý Rủi Ro sẽ truy xét các khiếu nại đòi bồi thường do sơ suất của các bên thứ ba để chịu trách nhiệm về thiệt hại đối với tài sản của Địa Hạt và/hoặc thương tích cho nhân viên của Địa Hạt.

Quy Trình Xử Lý Khiếu Nại Đòi Bồi Thường

  1. Hoàn tất mẫu Yêu Cầu Bồi Thường Thiệt Hại của AC Transit ( español | 中文 ).
  2. Ký vào mẫu khiếu nại đòi bồi thường của quý vị theo hướng dẫn trên biểu mẫu. Các bản sao, fax chưa ký tên, hoặc các tài liệu biểu mẫu khiếu nại đòi bồi thường không phải bản gốc khác sẽ được trả lại mà không được xử lý.
  3. Gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện đơn khiếu nại bản gốc có chữ ký của quý vị và một bản sao cùng với bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào đến Thư Ký Địa Hạt AC Transit (AC Transit District Secretary) theo địa chỉ có trong biểu mẫu.  Cung cấp một phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ để gửi trả lại bản sao của đơn khiếu nại. Các khiếu nại đòi bồi thường được gửi bằng fax hoặc email sẽ không được chấp nhận.
  4. ***Vào thời điểm này, do mối đe dọa sức khỏe tiềm ẩn bởi COVID 19, Địa Hạt khuyến khích những người yêu cầu bồi thường gửi khiếu nại đòi bồi thường qua đường bưu điện đến AC Transit District Secretary, 1600 Franklin Street, Oakland, California, 94612; Khiếu Nại Đòi Bồi Thường cũng có thể được gửi trực tiếp cho nhân viên canh gác an ninh tại địa chỉ trên. Các khiếu nại đòi bồi thường được gửi bằng fax hoặc email sẽ không được chấp nhận.***
  5. Sau khi nhận được mẫu yêu cầu bồi thường thiệt hại đã được điền đầy đủ chính xác, Thư Ký Địa Hạt AC Transit sẽ chuyển đơn khiếu nại đó đến Phòng Quản Lý Rủi Ro.
  6. Một Điều Tra Viên Chuyên Trách Về Các Khiếu Nại Đòi Bồi Thường sẽ được chỉ định cho khiếu nại của quý vị để tiến hành điều tra và sẽ liên hệ với quý vị.
  7. Sau khi kết thúc cuộc điều tra, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo bằng văn bản rằng khiếu nại của quý vị đã được chấp thuận, chấp thuận một phần như một thỏa hiệp hoặc bị từ chối.

Các câu hỏi thường gặp

Tôi phải nộp đơn khiếu nại đòi bồi thường trong bao lâu?
Đạo Luật Về Khiếu Nại Bồi Thường quy định thời hạn nộp đơn khiếu nại yêu cầu bồi thường tiền hoặc thiệt hại. (Xem Bộ Luật Chính Quyền § 911.2) Nói chung, khiếu nại liên quan đến trường hợp tử vong hoặc thương tật đối với một người hoặc tài sản cá nhân phải được đệ trình trong vòng sáu tháng kể từ ngày xảy ra sự việc.

Nếu quá thời gian kể từ khi sự cố xảy ra thì sao? Quý vị nên nộp Đơn Khiếu Nại Trễ Hạn sử dụng cùng một mẫu đơn nhưng đặt tiêu đề như trên và giải thích chi tiết lý do tại sao khiếu nại trễ hạn. Đơn Khiếu Nại Trễ Hạn có thể được chấp thuận hoặc bị từ chối. Chỉ khi được chấp thuận, Địa Hạt Alameda-Contra Costa Transit mới xem xét các cáo giác của khiếu nại (*Xem Bộ Luật Chính Quyền § 911.4).

Tôi nên đính kèm những gì vào đơn khiếu nại đòi bồi thường? Cung cấp bảng phân tích số tiền quý vị đang yêu cầu khiếu nại và cách tính số tiền đó. Đính kèm bản sao hóa đơn, biên lai thanh toán, ảnh chụp, sơ đồ và các tài liệu hỗ trợ khác cho những gì quý vị đang yêu cầu khiếu nại.

Tôi phải gửi bao nhiêu bản dự toán sửa chữa? Nếu xe bị hư hại, vui lòng đính kèm hai dự toán sửa chữa, một bản sao đăng ký xe hiện tại cho thấy quyền sở hữu với chiếc xe và bằng chứng bảo hiểm. Tùy theo mức độ hư hỏng, chúng tôi có thể yêu cầu giám định thẩm định. Nếu khiếu nại liên quan đến thiệt hại đối với tài sản cá nhân, quý vị phải nộp biên lai cho tất cả các hạng mục bị hư hỏng. Nếu không có biên lai, quý vị phải nêu ngày mua, giá cả và tên cửa hàng nơi các hạng mục được mua. Nếu các hạng mục đó không thể sửa chữa được, quý vị phải sẵn sàng để chúng tôi kiểm tra.

Tôi có thể sửa chữa xong trước không hay phải đợi kết luận điều tra? Nếu muốn, quý vị có thể tiếp tục và hoàn tất việc sửa chữa. Tuy nhiên, quý vị sẽ tự chịu rủi ro về tài chính của mình, vì Địa Hạt có quyền từ chối toàn bộ hoặc một phần yêu cầu khiếu nại của quý vị. Nếu quý vị chọn hoàn tất việc sửa chữa trước khi kết thúc điều tra, quý vị nên chụp ảnh các hư hỏng trước khi sửa chữa để chứng minh cho yêu cầu khiếu nại của quý vị. Hãy nhớ rằng một thực thể chính quyền sẽ xem xét điều kiện trước khi tổn thất khi đánh giá tất cả các thiệt hại.

Sau khi tôi nộp đơn khiếu nại, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Quý vị sẽ nhận được một lá thư có tên của người phụ trách được chỉ định cho khiếu nại của quý vị. Nếu sau 45 ngày mà quý vị không thấy bất cứ động thái nào, quý vị có thể gọi cho người phụ trách để hỏi xem có thể mất bao lâu để xử lý yêu cầu khiếu nại của quý vị. Một số khiếu nại có thể mất nhiều thời gian hơn tùy thuộc vào độ phức tạp của chúng. Sau khi kết thúc điều tra về khiếu nại của quý vị, chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị để thông báo kết quả.

Tôi phải làm gì nếu yêu cầu khiếu nại của tôi bị từ chối? Quý vị có sáu tháng kể từ ngày bị từ chối yêu cầu bồi thường khiếu nại để nộp đơn kiện lên tòa án có thẩm quyền thích hợp.

*TẤT CẢ CÁC CÁ NHÂN ĐỀU CÓ THỂ THAM KHẢO BỘ LUẬT CHÍNH PHỦ §§ 900-960.8 ĐỂ CÓ MÔ TẢ CHI TIẾT VỀ KHIẾU NẠI ĐÒI BỒI THƯỜNG VÀ CÁC YÊU CẦU KHI ĐỆ TRÌNH KHIẾU NẠI HOẶC TỐ TỤNG ĐỐI VỚI MỘT CƠ QUAN CÔNG QUYỀN HOẶC NHÂN VIÊN CỦA CƠ QUAN CÔNG QUYỀN. TÀI LIỆU NÀY KHÔNG ĐƯỢC XEM NHƯ MỘT ĐỘNG THÁI BÃI MIỄN CŨNG NHƯ SẼ KHÔNG NGĂN CHẶN ĐỊA HẠT ALAMEDA-CONTRA COSTA TRANSIT BẤT TUÂN THỦ ĐẠO LUẬT KHIẾU NẠI ĐÒI BỒI THƯỜNG.


Liên Hệ

Phòng Quản Lý Rủi Ro
Điện thoại: (510) 891-4817