Skip to main content

Tiền Vé, Thẻ Thông Hành và Chuyển Tuyến

Tiền Vé, Thẻ Thông Hành và Chuyển Tuyến

Tiền Vé Thanh Toán Bằng Tiền Mặt
Loại Tiền VéNgười Lớn
(19 - 64 Tuổi)
Thanh Thiếu Niên
(5 - 18 Tuổi)
Người Cao Niên
(65 Tuổi Trở Lên) &
Người Khuyết Tật
Một Chuyến Đi Trong Khu Vực$2.50$1.25$1.25
Vé Đi Xe Trong Ngày*$5.50$2.75$2.75
Một Chuyến Đi Qua Vùng Vịnh$6.00$3.00$3.00
Nâng Cấp Từ Trong Khu Vực lên Qua Vùng Vịnh$3.50$1.75$1.75

*Vé Đi Xe Trong Ngày chỉ có sẵn trên xe buýt cho mọi người mua khi trả bằng tiền mặt. Mỗi giá vé phải được trả theo đúng giá tiền. Các phương thức trả tiền khác không thể kết hợp với tiền mặt. Nếu quý vị trả bằng tiền mặt và chỉ đi hai chuyến xe trong ngày, quý vị sẽ không cần Vé Đi Xe Trong Ngày. Chỉ cần trả tiền vé Một Chuyến Xe cho mỗi chuyến đi. Nhưng nếu quý vị sẽ đi ba chuyến xe trở lên, hãy mua Vé Đi Xe Trong Ngày. Có giá trị cho các Chuyến Xe Địa Phương không giới hạn từ thời điểm được cấp cho đến 3 giờ sáng và có thể được sử dụng cho một Chuyến Xe Transbay với khoản trả tiền vé nâng cấp bổ sung. Xem bảng giá vé ở trên.

Tiền Vé Clipper
Loại Tiền VéNgười Lớn
(19 - 64 Tuổi)
Thanh Thiếu Niên
(5 - 18 Tuổi)
Người Cao Niên
(65 Tuổi Trở Lên) &
Người Khuyết Tật
Một Chuyến Đi Trong Khu Vực$2.25$1.12$1.12
Vé Đi Xe Trong Ngày*$5.00$2.50$2.50
Một Chuyến Đi Qua Vùng Vịnh$6.00$3.00$3.00
Nâng Cấp Từ Trong Khu Vực lên Qua Vùng Vịnh$3.75$1.88$1.88

*Quý vị có thể mua Vé Đi Xe Trong Ngày bằng thẻ Clipper. Mỗi vé chỉ được trả bằng thẻ Clipper. Các phương thức trả tiền khác (chẳng hạn như tiền mặt, ứng dụng di động, v.v.) không thể kết hợp với giá vé Clipper. Khi sử dụng Clipper, chỉ cần rà thẻ của quý vị khi lên xe mỗi chuyến đi để được tín dụng cho bất kỳ lần chuyển xe nào thích hợp; Chuyến đi thứ ba của quý vị sẽ tự động kích hoạt Vé Đi Xe Trong Ngày. Có giá trị cho các Chuyến Xe Địa Phương không giới hạn từ thời điểm được cấp cho đến 3 giờ sáng và có thể được sử dụng cho một Chuyến Xe Transbay với khoản trả tiền vé nâng cấp bổ sung. Xem bảng giá vé ở trên.


THẺ THÔNG HÀNH

Thẻ thông hành AC Transit chỉ có sẵn với thẻ Clipper. Với thẻ thông hành trên Clipper, quý vị có thể tiết kiệm đáng kể khi đi nhiều mà không cần mang theo tiền lẻ để lên xe buýt. Quý vị có thể nhận thẻ Clipper và hầu hết các loại thẻ thông hành tại clippercard.com, qua điện thoại theo số (877) 878-8883 hoặc tại các cửa hàng bán lẻ khác bao gồm Walgreens, Whole Foods cũng như các cửa hàng khác.

Nhấp vào loại Thẻ Thông Hành để biết thêm thông tin:

VÉ ĐI XE VỚI THẺ CLIPPER

Vé Đi Xe 31 Ngày và vé giảm giá hàng tháng cho AC Transit có sẵn để mua bằng thẻ Clipper. Với vé đi xe mua bằng thẻ Clipper, quý vị có thể tiết kiệm đáng kể khi đi xe nhiều, và không cần phải mang theo tiền đúng giá vé để lên xe buýt. Quý vị có thể mua thẻ Clipper (bán riêng) và hầu hết các loại vé tại clippercard.com, qua điện thoại số (877) 878-8883, hoặc tại các cửa hàng bán lẻ khác nhau bao gồm Walgreens, Whole Foods và những cửa tiệm khác.

Vé đi xe Hàng Tháng Cho Người Cao Niên là hành khách từ 65 tuổi trở lên là $34.00. Vé đi xe này cho phép các chuyến xe địa phương không giới hạn trong phạm vi Đông Vịnh; và cũng có thể được sử dụng để đi xe Transbay với giá vé bổ sung Nâng Cấp từ Địa Phương lên Transbay nêu trên.

31 Ngày cho Người Lớn

Thẻ thông hành 31 Ngày Trong Khu Vực cho Người Lớn có giá trị trong 31 ngày liên tục; không phải là một tháng dương lịch với giá $84.60. Thẻ cung cấp các chuyến đi trong khu vực không giới hạn trong vùng East Bay và có thể dùng được cho các chuyến đi Qua Vùng Vịnh kèm theo tiền vé nâng cấp (xem tiền vé Nâng Cấp từ Trong Khu Vực lên Qua Vùng Vịnh ở trên).

31 Ngày Qua Vùng Vịnh

Thẻ thông hành 31 Ngày Qua Vùng Vịnh có giá $216.00 và có giá trị trong 31 ngày liên tục; không phải là một tháng dương lịch. Thẻ thông hành này cung cấp các chuyến đi Qua Vùng Vịnh không giới hạn đến và đi từ East Bay cùng mọi chuyến đi trong khu vực tại East Bay.

31 Ngày cho Thanh Thiếu Niên

Thẻ thông hành 31 Ngày cho Thanh Thiếu Niên dành cho hành khách từ 5 – 18 tuổi với giá $34.00. Thẻ thông hành này cho phép các chuyến đi trong khu vực không giới hạn trong East Bay và có giá trị trong 31 ngày liên tục kể từ ngày được sử dụng đầu tiên - không phải là một tháng dương lịch. Thẻ thông hành này cũng có thể dùng được để đi Qua Vùng Vịnh kèm theo tiền vé Nâng Cấp từ Trong Khu Vực lên Qua Vùng Vịnh bổ sung được nêu ở trên.

Thẻ Tháng cho Người Cao Niên

Thẻ Tháng cho Người Cao Niên dành cho hành khách từ 65 tuổi trở lên với giá $34.00. Thẻ thông hành này cho phép các chuyến đi trong khu vực không giới hạn trong East Bay và có giá trị trong 31 ngày liên tục kể từ ngày được sử dụng đầu tiên - không phải là một tháng dương lịch. Thẻ thông hành này cũng có thể dùng được để đi Qua Vùng Vịnh kèm theo tiền vé Nâng Cấp từ Trong Khu Vực lên Qua Vùng Vịnh bổ sung được nêu ở trên.

Thẻ Tháng cho Người Khuyết Tật (RTC)

Nhãn Dán Thẻ Tháng cho Người Khuyết Tật (RTC) chỉ có sẵn cho người giữ thẻ Clipper chiết khấu Regional Transit Connection (RTC) và có thể mua tại nhiều địa điểm với giá $34.00. Nhãn dán được dán vào thẻ Clipper RTC và cung cấp các chuyến đi trong khu vực không giới hạn trong vùng East Bay và có thể dùng được cho các chuyến đi Qua Vùng Vịnh kèm theo tiền vé nâng cấp (xem tiền vé Nâng Cấp từ Trong Khu Vực lên Qua Vùng Vịnh ở trên).

Chuyển Tuyến

Chuyển Tuyến BART sang Xe Buýt trong khu vực:

Hành khách thanh toán bằng tiền mặt được chiết khấu $0.25 cho các chuyến đi trong khu vực đến và đi từ BART với giấy chuyển tuyến gồm hai phần được cấp tại BART. Với Clipper, chiết khấu được áp dụng dưới dạng chiết khấu $0.50 một lần đối với chuyến xe buýt đầu tiên trong khu vực đi từ BART.

Việc Chuyển Đổi giữa Các Xe Buýt Địa Phương và Transbay của AC Transit Khi Sử Dụng Thẻ Clipper:

Những hành khách nào trước tiên trả tiền vé Transbay có thể chuyển sang một Chuyến Xe Địa Phương miễn phí. Việc chuyển đổi sẽ tự động được áp dụng trên xe buýt địa phương nếu quý vị lên xe trong vòng hai giờ.

Những hành khách nào trước tiên trả tiền vé địa phương có thể chuyển sang một Chuyến Xe Transbay bằng cách trả tiền vé Nâng Cấp từ Địa Phương lên Transbay như được miêu tả ở trên. Xem Biểu Đồ Chuyển Xe Giữa Các Hãng Xe để biết chi tiết.

Chuyển Xe giữa Các Tuyến Đường Owl và Tempo:

Có hiệu lực từ ngày 9 Tháng Mười Một, 2020: Đối với những hành khách trên bất kỳ đường xe 800 Owl nào chuyển sang Tempo, hãy xin Người Lái Xe Owl một 'vé chuyển xe miễn phí' thì quý vị sẽ được cấp một 'vé chuyển xe miễn phí.' Quý vị phải có vé chuyển xe khi lên xe Tempo.

Đối với những hành khách trên đường xe Tempo chuyển sang bất kỳ lịch trình 800 Owl nào; hành khách chỉ cần xuất trình vé Tempo của họ cho Người Lái Xe 800 Owl khi lên xe.

Chuyển Tuyến Đến/Từ Đại Lý Phương Tiện Công Cộng Khác:

AC Transit sẽ chấp nhận thẻ thông hành và chuyển tuyến hợp lệ từ các đại lý tham gia với một khoản tín dụng tiền vé trong khu vực tại các điểm giao nhau. Nếu quý vị chuyển tuyến sang đại lý tham gia khác, tham khảo Biểu Đồ Chuyển Tuyến Liên Tuyến, hỏi tài xế AC Transit để nhận “Phiếu Giảm Giá Liên Tuyến” khi lên xe. Đưa phiếu này cho tài xế của đại lý khác để được chuyển tuyến miễn phí hoặc được giảm giá. Chuyển tuyến sẽ diễn ra tự động khi sử dụng Clipper.

Mẫu Trường Học/Đại Lý Được Phê Duyệt

Mẫu Đặt Thẻ Thông Hành & Vé (Chỉ Dành Cho Trường Học/Đại Lý Được Phê Duyệt)

Mẫu Đặt Thẻ Tháng và Vé Đi Lại Theo Yêu Cầu cho Người Khuyết Tật/Người Cao Niên (Chỉ Những Nhà Cung Cấp Được Phê Duyệt)

Giá Vé Qua Ứng Dụng Di Động
Loại Giá VéNgười Lớn
(19 - 64 Tuổi)
Thanh Thiếu Niên
(5 - 18 Tuổi)
Người Cao Niên
(65 Tuổi Trở Lên) &
Người Khuyết Tật
Một Chuyến Xe Địa Phương$2.25$1.12$1.12
Vé Đi Xe Trong Ngày*$5.00$2.50$2.50
Vé Đi Xe Trong 7 Ngày**$22.50$11.25$11.25
Một Chuyến Xe Transbay$6.00$3.00$3.00
Nâng Cấp từ Địa Phương lên Transbay (Chỉ Trả Bằng Đúng Số Tiền Mặt) $3.75$1.88$1.88

*Vé Đi Xe Trong Ngày có sẵn để mua qua ứng dụng di động. Có giá trị cho Các Chuyến Xe Địa Phương không giới hạn kể từ lúc vé được kích hoạt trên ứng dụng di động cho đến 3 giờ sáng và có thể được sử dụng cho một Chuyến Xe Transbay bằng cách trả thêm tiền mặt để nâng cấp giá vé khi lên xe buýt. Xem bảng giá vé ở trên.

**Vé Đi Xe Trong 7 Ngày chỉ có sẵn để mua qua ứng dụng di động. Có giá trị cho Các Chuyến Xe Địa Phương không giới hạn kể từ lúc vé được kích hoạt trên ứng dụng di động cho đến 11:59 đêm trong ngày thứ 7. Có thể được sử dụng cho Các Chuyến Xe Transbay bằng cách trả thêm tiền mặt để nâng cấp giá vé khi lên xe. Xem bảng giá vé ở trên.

CẬP NHẬT: Do đại dịch COVID-19, AC Transit tạm thời cho phép lên xe bằng cửa sau và tạm ngưng việc thu tiền vé từ ngày 15 Tháng Ba đến ngày 18 Tháng Mười, 2020. Hiện nay tấm chắn bảo vệ đã được gắn gần người lái xe và khu vực hộp thu tiền vé, hành khách sẽ phải lên xe ở cửa trước và trả tiền vé như thường lệ. (Xin vui lòng nhớ rằng, quý vị phải dùng khăn che mặt để đi xe cho đến khi có thông báo mới.)

Ngoài ra, sau khi kết thúc giai đoạn khuyến mại “giá vé miễn phí để giới thiệu,” chi phí đi Đường Xe Tempo T1, có hiệu lực từ ngày 9/11/20, giống như dịch vụ địa phương khác của AC Transit.

Lưu Ý:  Vé chuyển xe bằng giấy từ-BART-đến-Xe-Buýt đã không còn được sử dụng nữa vì nó đã trở nên lỗi thời do công nghệ tiên tiến trên Tempo và nói chung. Các khoản giảm giá chuyển xe (từ BART-đến-Xe-Buýt) & các khoản tiết kiệm từ nhiều chuyến xe (từ-xe-buýt-sang-xe-buýt) sẽ tự động được nhận khi sử dụng vé đi xe &/hoặc Thẻ Clipper. Để biết thêm thông tin về những thay đổi trong hoạt động, hãy xem trang đại dịch COVID-19.

Vì cách trả tiền vé không tiếp xúc có hiệu quả hơn và giảm bớt đáng kể thời gian lên xe buýt, nên tính năng mua vé qua điện thoại di động đã được giới thiệu như một phương thức được chọn để trả tiền. Ứng Dụng Di Động Chính Thức của AC Transit, cộng thêm với, thẻ Clipper cho phép hành khách trả tiền vé khi lên xe mà không cần sử dụng tiền mặt.

Tiếp tục sử dụng thẻ Clipper của quý vị để tự động được giảm giá chuyển xe, cũng như để có giá trị tổng thể tốt nhất. Nếu quý vị chưa có, hãy cân nhắc việc mua thẻ Clipper để thuận tiện cho việc trả tiền vé mà không cần dùng tiền mặt và giảm chi phí cho một lần đi một chuyến xe, chuyển xe hoặc vé đi xe. Thẻ Clipper dành cho người lớn cho hầu hết các loại giá vé AC Transit hiện có tại Walgreens, Whole Foods và các tiệm bán lẻ có tham gia khác. Thẻ Clipper cũng có thể được đặt mua trên mạng hoặc qua điện thoại. Để biết thông tin về cách để mua thẻ Clipper được giảm giá dành cho Thanh Thiếu Niên, Người Cao Niên, hoặc Người Bị Khuyết Tật (RTC), hãy nhấp vào đây. Sau khi quý vị có thẻ của mình rồi, giá trị tiền mặt có thể được cộng thêm tại các điểm bán lẻ và tất cả các trạm BART.

Để mua vé đi xe 31 ngày, hoặc mua thẻ Clipper, hãy đến Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng AC Transit & Clipper:


AC Transit & Clipper Customer Service Center
1600 Franklin Street, Oakland, CA  94612
Giờ Làm Việc:  Từ 8:00 giờ sáng đến 5:00 giờ chiều, Thứ Hai - Thứ Sáu, ngoại trừ những ngày nghỉ lễ.

Thông tin thêm của Clipper:

Giá cả được liệt kê cho tất cả các loại giá vé (bao gồm cả vé đi xe), có hiệu lực từ ngày 1 Tháng Giêng, 2020:

Cần giúp đỡ? Hãy vào phần NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG ĐƯỢC NÊU RA (FAQ) VỀ GIÁ VÉ

Để biết thông tin về cách yêu cầu hoàn lại tiền, hãy vào phần HOÀN TIỀN LẠI.

Đại diện Dịch Vụ Khách Hàng của AC Transit sẵn sàng trả lời các câu hỏi về giá vé và hỗ trợ thêm qua điện thoại ở số (510) 891-4777, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 6 giờ sáng đến 7 giờ tối và Thứ Bảy và Chúa Nhật, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.