Skip to main content

Clipper

Clipper

Clipper User 1 (1110x390pixels)

Clipper* là thẻ có thể nạp lại của Vùng Vịnh để thanh toán tiền vé đi lại. Thẻ Clipper có thể kiểm soát giá trị trên thẻ đó và tự động trừ giá vé phù hợp, bao gồm cả chuyển khoản và chiết khấu. Quý vị có thể nạp thẻ AC Transit vào thẻ Clipper, thẻ thông hành từ một đại lý khác, giá trị tiền mặt hoặc tất cả những thứ trên!

Tìm các liên kết nhanh đến thông tin về Clipper.

Clipper có thể giúp quý vị đi làm hàng ngày thuận tiện hơn và an toàn hơn. Với thẻ Clipper, quý vị có thể:

  • Ngừng được việc thực hiện nhiều hình thức thanh toán (thối tiền cho đúng, tiền vé hoặc thẻ)
  • Tự động nạp thêm khi số dư thẻ của quý vị gần hết, với tính năng Tự động nạp tiền
  • Kể từ ngày 1 tháng Bảy, 2014, hãy tận dụng ưu đãi giảm giá tiền di chuyển một chiều tại địa phương trên AC Transit ($2.00 người lớn/$1.00 người cao niên, thanh thiếu niên và người khuyết tật đủ tiêu chuẩn)
  • Thay thế các thẻ đã đăng ký và khôi phục số dư của thẻ với một khoản phí nhỏ, nếu thẻ của quý vị bị mất, bị hỏng hoặc bị đánh cắp
  • Lên xe buýt nhanh hơn

Thẻ Clipper có thể được sử dụng bởi người lớn, thanh thiếu niên, người cao niên và người đi RTC trên AC Transit, BART, Muni, CalTrain, Golden Gate Transit và Ferry, SamTrans và VTA (và trên Dumbarton Express.)

* Trước đây là TransLink (Thẻ TransLink vẫn được chấp nhận và hoạt động giống như thẻ Clipper.)